Dei tre lokale daglegvarebutikkane Extra, Kiwi og Bunnpris leverte alle positive driftstal det siste regnskapsåret. Foto: Frank Waal.
Dei tre lokale daglegvarebutikkane Extra, Kiwi og Bunnpris leverte alle positive driftstal det siste regnskapsåret. Foto: Frank Waal.

Daglegvarebransjen i Sauda i pluss