Her, mellom sorteringsanlegget og Sauda Bilverkstad, har stavangerfirmaet KryptoVault kjøpt totalt ni mål av Sauda kommune. Forvaltningsleiar teknisk i kommune, Ørjan Djuv, seier det nå bare er to ledige industritomter igjen på Birkeland. Foto: Ingvil Bakka.
Her, mellom sorteringsanlegget og Sauda Bilverkstad, har stavangerfirmaet KryptoVault kjøpt totalt ni mål av Sauda kommune. Forvaltningsleiar teknisk i kommune, Ørjan Djuv, seier det nå bare er to ledige industritomter igjen på Birkeland. Foto: Ingvil Bakka.

Her kan det også bli datasenter