I 13 år har Janne Eikevik planlagt i detalj kva ho skulle kjøpe dersom ho vann 15 000 Jøye meg-kroner. Laurdag vann ho.
I 13 år har Janne Eikevik planlagt i detalj kva ho skulle kjøpe dersom ho vann 15 000 Jøye meg-kroner. Laurdag vann ho.

Jøye meg-vinnar hadde prøvd skoa på forhånd