Haugaland Kraft si saudaavdeling har sidan 2008  hatt base i eit 570 kvardratmeter-stor bygg på Birkeland. Foto: Ingvil Bakka
Haugaland Kraft si saudaavdeling har sidan 2008  hatt base i eit 570 kvardratmeter-stor bygg på Birkeland. Foto: Ingvil Bakka

Ingen planar om å forlata Sauda