Roy Ove Kvernenes (til venstre) og Ove Solbakken ved økonomiavdelinga til Sauda kommune tilbyr nå nye betalingsplattformer for innbyggarane, men ber om at innbyggarane kontakter kommunen dersom dei ønsker å betale med for eksempel Vipps. Foto: Frank Waal.
Roy Ove Kvernenes (til venstre) og Ove Solbakken ved økonomiavdelinga til Sauda kommune tilbyr nå nye betalingsplattformer for innbyggarane, men ber om at innbyggarane kontakter kommunen dersom dei ønsker å betale med for eksempel Vipps. Foto: Frank Waal.

Nå kan du betale kommunen med Vipps