I svingen ved Fløgstadvika blir fylkesvegen flytta opp mot ti meter nærmare fjorden, medan ein på innsida vil lage ny gang- og sykkelveg, som gir ein samanhengande gang- og sykkelveg frå Saudasjøen til Sauda. Foto: Even Emberland.
I svingen ved Fløgstadvika blir fylkesvegen flytta opp mot ti meter nærmare fjorden, medan ein på innsida vil lage ny gang- og sykkelveg, som gir ein samanhengande gang- og sykkelveg frå Saudasjøen til Sauda. Foto: Even Emberland.

Må vente på ny gang- og sykkelveg