Dersom regjeringas forslag til statsbudsjett blir vedtatt, vil det gi lågare eigedomsskatt på hus og hytter i Sauda. Då vil spørsmålet bli om politikarane i Sauda svarer med å heve eigedomsskatten tilsvarande. Foto: Frank Waal.
Dersom regjeringas forslag til statsbudsjett blir vedtatt, vil det gi lågare eigedomsskatt på hus og hytter i Sauda. Då vil spørsmålet bli om politikarane i Sauda svarer med å heve eigedomsskatten tilsvarande. Foto: Frank Waal.

Statsbudsjettet betyr Sauda-kutt