Evaluerer rådhus-vigslar

Endringar i ekteskapslova gjorde at ein frå og med 1. januar 2018 har kunna gifta seg borgarleg på Rådhuset eller på biblioteket i Sauda. Onsdag skal kommunestyret evaluera ordninga. Ifølge sakspapira politisk sekretariat har førebudd før møtet, har det blitt gjennomført ni slike borgarlege vigslar i Sauda i år. Sju av vigslane er gjennomført av ordførar Asbjørn Birkeland, medan varaordførar Asle Rafdal har via to par. Alle para somhar gifta seg er frå Sauda, og alle vigslane har vore oppe i   kommunestyresalen. Politikarane skal nå vurdera om det er nok med at det bare er ordførar og varaordførar som kan føreta vigslar, om det skal tilretteleggast for vigslar i nyesalen i Folkets Hus, om det då skal tas leige ved vigslar i Folkets Hus, og om skal folk kunna velga mellom Folkets Hus og kommunestyresalen.