Håvard Lunde og Sverre Gustav Birkeland har oppretta firmaet Saudamat for å selje og utvikle lokale matprodukt. Foto: Benjamin Nordhagen, Portal Norge.
Håvard Lunde og Sverre Gustav Birkeland har oppretta firmaet Saudamat for å selje og utvikle lokale matprodukt. Foto: Benjamin Nordhagen, Portal Norge.

Satsar på Saudamat