Bøndene Håvard Lunde og Sverre Gustav Birkeland leika lenge med tanken på å satse på lokal mat.

Håvard Lunde og Sverre Gustav Birkeland har oppretta firmaet Saudamat for å selje og utvikle lokale matprodukt. Foto: Benjamin Nordhagen, Portal Norge.

Satsar på Saudamat

Bøndene Håvard Lunde og Sverre Gustav Birkeland leika lenge med tanken på å satse på lokal mat.

av Even Emberland
Bøndene Håvard Lunde og Sverre Gustav Birkeland leika lenge med tanken på å satse på lokal mat.