Politikarane var ueinige i debatten, men enda opp einstemmige. Kommunen forskotterer dei to millionane som Sauda idrettslag ventar på å få i spelemidlar.

Politikarane var ueinige i debatten, men enda opp einstemmige. Kommunen forskotterer dei to millionane som Sauda idrettslag ventar på å få i spelemidlar. Arkivfoto: Knut Atle M. Seim.

Låner millionar til idrettslaget

Politikarane var ueinige i debatten, men enda opp einstemmige. Kommunen forskotterer dei to millionane som Sauda idrettslag ventar på å få i spelemidlar.

av Ingvil Bakka
Politikarane var ueinige i debatten, men enda opp einstemmige. Kommunen forskotterer dei to millionane som Sauda idrettslag ventar på å få i spelemidlar.