Rådmann Rune Kloster Tvedt meiner saudaskulane må tåle nye kutt, sjølv om dei alt er pressa driftsøkonomisk. Foto: Frank Waal.
Rådmann Rune Kloster Tvedt meiner saudaskulane må tåle nye kutt, sjølv om dei alt er pressa driftsøkonomisk. Foto: Frank Waal.

Foreslår å kutte 12 millionar