Ny pris til Harald Amdal

Saudabuen Harald Amdal og dei andre journalistane i Tysfjord-saka er tildelt Kulturdepartementet sin menneskerettighetspris for 2018.

Prisen blir delt ut annakvart år til journalistar som i særleg grad har retta søkelyset mot aktuelle spørsmål om menneskerettar i Norge. Det var i 2016 at elleve kvinner og menn fortalde om at dei var utsett for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. Saka blei presentert i ei av VG sine magasinutgåver dette året.

Oppslaget førte til at det blei sett i gang ei større politietterforsking, etter halvanna år hadde politiet avdekka 151 overgrepssaker. Prisen, 100 000 kroner og eit litografi av Håkon Bleken, blei delt ut av kulturminister Trine Skei Grande under Redaktørforeningens haustmøte 5. november. Saudabuen Harald Amdal delte prisen med Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta.