Mellom Lona og Sauda Vann er den grusa og planerte stien vaska heilt vekk. Alt som er igjen er store steinar. Dei nedgrovne kablane ligg nå synleg.Foto: Ingvil Bakka.
Mellom Lona og Sauda Vann er den grusa og planerte stien vaska heilt vekk. Alt som er igjen er store steinar. Dei nedgrovne kablane ligg nå synleg.Foto: Ingvil Bakka.

Elvevatnet tok alt