Stasjon III i Søndenåhamn har hamna på ei eksklusiv liste over seks byggverk Riksantikvaren meiner må bli tatt vare på innan norsk vasskrafthistorie. Foto: Frank Waal.
Stasjon III i Søndenåhamn har hamna på ei eksklusiv liste over seks byggverk Riksantikvaren meiner må bli tatt vare på innan norsk vasskrafthistorie. Foto: Frank Waal.

Nå blir Sauda III freda