FAU-leiar Jane Nordhagen Ilstad og lokallagsleiar i Utdanningsforbundet, Roar Fiveland meiner saudaskulane alt i dag er hardt pressa økonomisk med framtidige utfordringar. Foto: Ingvil Bakka.
FAU-leiar Jane Nordhagen Ilstad og lokallagsleiar i Utdanningsforbundet, Roar Fiveland meiner saudaskulane alt i dag er hardt pressa økonomisk med framtidige utfordringar. Foto: Ingvil Bakka.

Glade for å bli høyrt