Leiinga vil ikkje uttale seg om mogleg nedlegging.

Zavanna Sauda blir lagt ned på laurdag. Dagleg leiar for Zavanna sitt norske driftsselskap, Knut Kråkenes, forklarer avgjerda med for låg omsetting og manglande lønnsamheit. Foto: Even Emberland.

Zavanna si framtid i det blå

Leiinga vil ikkje uttale seg om mogleg nedlegging.

av Even Emberland
Leiinga vil ikkje uttale seg om mogleg nedlegging.