Kraft Kafe i kulturhuset slit med kravet om å betala kommunen åtte prosent av omsettinga. Onsdag skal formannskapet vurdera avtalen.

Kraft Kafe blir drifta av Ryfylke Mat, som blir leia av Nicholas Guindani. Fem personar har sin faste arbeidsplass i kafeen. Foto: Ingvil Bakka.

Ber om avtalejustering

Kraft Kafe i kulturhuset slit med kravet om å betala kommunen åtte prosent av omsettinga. Onsdag skal formannskapet vurdera avtalen.

av Ingvil Bakka
Kraft Kafe i kulturhuset slit med kravet om å betala kommunen åtte prosent av omsettinga. Onsdag skal formannskapet vurdera avtalen.