Sauda Demensforening meiner demente i dag i alt for stor grad må tilpasse seg omsorgstilbodet, i staden for at tilbodet blir tilrettelagt for dei.

Sauda Demensforening meiner heimesjukepleien i dag har for knappe ressursar og at demente brukarar ikkje bli ivaretatt på ein god nok måte. Frå venstre: Harald Eikrem, Anne Karin Hoftun og Oddny Kjellsen. Foto: Frank Waal.

Meiner dei demente treng betre tilbod

Sauda Demensforening meiner demente i dag i alt for stor grad må tilpasse seg omsorgstilbodet, i staden for at tilbodet blir tilrettelagt for dei.

av Frank Waal
Sauda Demensforening meiner demente i dag i alt for stor grad må tilpasse seg omsorgstilbodet, i staden for at tilbodet blir tilrettelagt for dei.