Fylkesmannen gir Sauda kommune medhald i at det er ønskeleg å oppretthalda deler av Brugata 21 som næringsareal, og gir ikkje huseigaren dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan slik at bruken av den vestre delen av første etasje kan endrast til bustadføremål.  Foto: Knut Atle M. Seim.
Fylkesmannen gir Sauda kommune medhald i at det er ønskeleg å oppretthalda deler av Brugata 21 som næringsareal, og gir ikkje huseigaren dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan slik at bruken av den vestre delen av første etasje kan endrast til bustadføremål.  Foto: Knut Atle M. Seim.

Får ikkje endra frå næring til bustad