Dagfinn Birkeland er ein travel mann på mange arenaer. Nå har han takka ja til fire nye travle år i lokalpolitikken. Foto: Frank Waal.
Dagfinn Birkeland er ein travel mann på mange arenaer. Nå har han takka ja til fire nye travle år i lokalpolitikken. Foto: Frank Waal.

Dagfinn stiller som ordførarkandidat