7. september i år gifta Karoline Eik-Nes Handegård (21) og Kjetil Handegård (23) seg borgarleg i kommunestyresalen i Sauda. Ordførar Asbjørn Birkeland gjennomførte vigslinga. Foto: Margrethe Eik-Nes.
7. september i år gifta Karoline Eik-Nes Handegård (21) og Kjetil Handegård (23) seg borgarleg i kommunestyresalen i Sauda. Ordførar Asbjørn Birkeland gjennomførte vigslinga. Foto: Margrethe Eik-Nes.

Nå kan heile formannskapet gifta deg