Tilbygget, der sjølve bakeriet skal vera, skal også ha to etasjar, men har flatt tak. Teikning: Opus arkitekter.
Tilbygget, der sjølve bakeriet skal vera, skal også ha to etasjar, men har flatt tak. Teikning: Opus arkitekter.

Slik blir det nye bakeribygget