Heller pengedonasjon til veldedige formål enn unødvendig julegåver til seg sjølv, meiner dei tilsette i Haugaland Kraft.

Lærling Stian Jårvik fekk æra av å overrekka det synlege beviset på pengegåva til major Thorbjørn Vang i Frelsesarmeen. Bak sit Johannes Herheim, Thomas Helge Steen, Geir Åsheim og Erling Skåre. Foto: Ingvil Bakka.

Gav julegåve til Frelsesarmeen

Heller pengedonasjon til veldedige formål enn unødvendig julegåver til seg sjølv, meiner dei tilsette i Haugaland Kraft.

av Ingvil Bakka
Heller pengedonasjon til veldedige formål enn unødvendig julegåver til seg sjølv, meiner dei tilsette i Haugaland Kraft.