Lærling Stian Jårvik fekk æra av å overrekka det synlege beviset på pengegåva til major Thorbjørn Vang i Frelsesarmeen. Bak sit Johannes Herheim, Thomas Helge Steen, Geir Åsheim og Erling Skåre. Foto: Ingvil Bakka.
Lærling Stian Jårvik fekk æra av å overrekka det synlege beviset på pengegåva til major Thorbjørn Vang i Frelsesarmeen. Bak sit Johannes Herheim, Thomas Helge Steen, Geir Åsheim og Erling Skåre. Foto: Ingvil Bakka.

Gav julegåve til Frelsesarmeen