I 2018 låg pasientar frå Sauda 56 ekstra døgn på sjukehus fordi helse- og omsorgstenestene i Sauda manglar kapasitet. Brukarutvalet til Helse Fonna meiner dette går ut over pasientane.

Utskrivingsklare pasientar blir liggande på sjukehus. Nå ber Brukarutvalet i Helse Fonna kommunane ta ansvar. Arkivfoto.

Kommunane lager sjukehuskø

I 2018 låg pasientar frå Sauda 56 ekstra døgn på sjukehus fordi helse- og omsorgstenestene i Sauda manglar kapasitet. Brukarutvalet til Helse Fonna meiner dette går ut over pasientane.

av Frank Waal
I 2018 låg pasientar frå Sauda 56 ekstra døgn på sjukehus fordi helse- og omsorgstenestene i Sauda manglar kapasitet. Brukarutvalet til Helse Fonna meiner dette går ut over pasientane.