Aldri før har Sauda vidaregåande skule utdanna så mange yrkessjåførelevar i eit semester. Alle 45 bestod oppkjøringa. Frå venstre: Tommy Bore (elev vogntog), Kent Espedal (elev buss), sensor Roy Lie, avdelingsleiar Andre Håheimsnes, Torleif Skeie (elev vogntog), Stig Rune Tengesdal (elev vogntog), Espen Nedrebø (elev vogntog) og trafikklærar Lars Njøten. Foto: Ingvil Bakka.
Aldri før har Sauda vidaregåande skule utdanna så mange yrkessjåførelevar i eit semester. Alle 45 bestod oppkjøringa. Frå venstre: Tommy Bore (elev vogntog), Kent Espedal (elev buss), sensor Roy Lie, avdelingsleiar Andre Håheimsnes, Torleif Skeie (elev vogntog), Stig Rune Tengesdal (elev vogntog), Espen Nedrebø (elev vogntog) og trafikklærar Lars Njøten. Foto: Ingvil Bakka.

Alle 45 yrkessjåførelevane bestod eksamen