Den nye turløypa mellom Fosstveit og Nordstøldalen blir flytta lenger opp i terrenget. Då blir det også slutt på låst grind og gjerdeklyvar. Foto: Frank Waal.
Den nye turløypa mellom Fosstveit og Nordstøldalen blir flytta lenger opp i terrenget. Då blir det også slutt på låst grind og gjerdeklyvar. Foto: Frank Waal.

Lagar ny turløype frå Fosstveit