Andreas Isaksen tar over som leiar for Sauda sentrumsutvikling, med mål om å gjere SSU til ein endå meir samla organisasjon med høgare oppslutning enn i dag. Foto: Even Emberland.
Andreas Isaksen tar over som leiar for Sauda sentrumsutvikling, med mål om å gjere SSU til ein endå meir samla organisasjon med høgare oppslutning enn i dag. Foto: Even Emberland.

Tar over som leiar i Sauda sentrumsutvikling