Formannskapet erklærte reguleringsplanen i Haugane 1 hyttefelt ugyldig. Fylkesmannen åtvara Sauda kommune i 2004 om at dette ville skje.

Formannskapet var onsdag på synfaring i Haugane I-feltet i Svandal. Deretter vedtok dei at reguleringsplanen for feltet ikkje er gyldig. Foto: Frank Waal.

Svandal: Fleire hyttefelt kan ha ugyldig reguleringsplan

Formannskapet erklærte reguleringsplanen i Haugane 1 hyttefelt ugyldig. Fylkesmannen åtvara Sauda kommune i 2004 om at dette ville skje.

av Frank Waal
Formannskapet erklærte reguleringsplanen i Haugane 1 hyttefelt ugyldig. Fylkesmannen åtvara Sauda kommune i 2004 om at dette ville skje.