Statens vegvesen sin trafikkstasjon i Sauda blir føreslått lagt ned av IT-konsulentselskapet Capgemini. Det er uvisst når Statens vegvesen konkluderer i saka. Foto: Even Emberland.
Statens vegvesen sin trafikkstasjon i Sauda blir føreslått lagt ned av IT-konsulentselskapet Capgemini. Det er uvisst når Statens vegvesen konkluderer i saka. Foto: Even Emberland.

Føreslår nedlegging av saudakontor