Eit konsulentfirma vil legge ned Statens vegvesen sitt kontor i Sauda, sjølv om gevinsten blir liten eller ingen.

Statens vegvesen sin trafikkstasjon i Sauda blir føreslått lagt ned av IT-konsulentselskapet Capgemini. Det er uvisst når Statens vegvesen konkluderer i saka. Foto: Even Emberland.

Føreslår nedlegging av saudakontor

Eit konsulentfirma vil legge ned Statens vegvesen sitt kontor i Sauda, sjølv om gevinsten blir liten eller ingen.

av Even Emberland
Eit konsulentfirma vil legge ned Statens vegvesen sitt kontor i Sauda, sjølv om gevinsten blir liten eller ingen.