52 heilt ledige saudabuar

Tal frå Nav Rogaland viser at det var 52 heilt arbeidsledige personar i Sauda ved utgangen av januar i år. Dette utgjer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, altså personar i aldersgruppa 16 til 67 år. 52 heilt ledige er fem fleire enn ved utgangen av januar i fjor, ein auke på elleve prosent.