Kristeleg Folkeparti sin generalsekretær Hilde Frafjord Johnson besøkte Sauda med ei bøn om å hjelpe dei som treng det, både heime og ute i verda.

KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson var fredag i Folkets Hus for å engasjere saudabuar i verdas kamp mot fattigdom. Foto: Even Emberland.

Priser saudabuens innsats for internasjonal solidaritet

Kristeleg Folkeparti sin generalsekretær Hilde Frafjord Johnson besøkte Sauda med ei bøn om å hjelpe dei som treng det, både heime og ute i verda.

av Even Emberland
Kristeleg Folkeparti sin generalsekretær Hilde Frafjord Johnson besøkte Sauda med ei bøn om å hjelpe dei som treng det, både heime og ute i verda.