Eit einstemmig kommunestyre var onsdag fornøgd med kommuneplanen og vedtok at den skal ut på høyring. Høyringsfristen er åtte veker. Foto: Frank Waal.
Eit einstemmig kommunestyre var onsdag fornøgd med kommuneplanen og vedtok at den skal ut på høyring. Høyringsfristen er åtte veker. Foto: Frank Waal.

Einige om kommuneplanen