Olaf Olsvik i Mestringshusene ser på Sauda som eit alternativ for å starte opp eit behandlingssenter for vaksne med rusproblem. Foto: Frank Waal.
Olaf Olsvik i Mestringshusene ser på Sauda som eit alternativ for å starte opp eit behandlingssenter for vaksne med rusproblem. Foto: Frank Waal.

Vurderer å etablere rusbehandling i Sauda