Det blir utført færre og færre tjuveri i bustader, frå kjøretøy og hos næringslivet ifølge politiet sin kriminalstatistikk. Arkivfoto: Ingvil Bakka.
Det blir utført færre og færre tjuveri i bustader, frå kjøretøy og hos næringslivet ifølge politiet sin kriminalstatistikk. Arkivfoto: Ingvil Bakka.

Vinningskriminaliteten går kraftig tilbake