17 tomter i ti rogalandskommunar er i dag mest aktuelle for framtidige datasenter. Sauda er på kartet. New Kaupang blir stifta for å marknadsføre areala. Foto: Frank Waal.
17 tomter i ti rogalandskommunar er i dag mest aktuelle for framtidige datasenter. Sauda er på kartet. New Kaupang blir stifta for å marknadsføre areala. Foto: Frank Waal.

Stiftar datasenterselskap