Statens vegvesen vil plassere den nye vegtraseen på innsida av dagens trasé gjennom sjølve Fløgstadvika. Foto: Frank Waal.
Statens vegvesen vil plassere den nye vegtraseen på innsida av dagens trasé gjennom sjølve Fløgstadvika. Foto: Frank Waal.

Ønsker å ta ein del av grøntområde