Kultursjef Åshild Marie Øverland og Aslaug Astad i Sauda sogelag håper å redde fyret på Saunes, slik at det ikkje forsvinn nå som det ikkje lenger er nautisk behov for det. Foto: Even Emberland.
Kultursjef Åshild Marie Øverland og Aslaug Astad i Sauda sogelag håper å redde fyret på Saunes, slik at det ikkje forsvinn nå som det ikkje lenger er nautisk behov for det. Foto: Even Emberland.

Hastar å redde fyret