Kristeleg Folkeparti stiller med åtte namn og to kumulerte på den lokale vallista si. Målet er to inn i kommunestyret.

Kristian Landro (til venstre) og Leif Sandnes er dei to toppkandidatane til KrF under kommunevalet til hausten. Foto: Frank Waal.

KrF trur på dobling

Kristeleg Folkeparti stiller med åtte namn og to kumulerte på den lokale vallista si. Målet er to inn i kommunestyret.

av Frank Waal
Kristeleg Folkeparti stiller med åtte namn og to kumulerte på den lokale vallista si. Målet er to inn i kommunestyret.