Portrettet Haldis Johanne Eikjeland

Vekas portrett: Frå gard til gard