Øyvind Grassdal (til venstre) er Sauda SV sin listetopp under valet komande haust. Lisa Stornes, Gunnel Mørk og Barbro Ljung Njøten  er også med på lista som tel 13 namn. Foto: Ingvil Bakka. 
Øyvind Grassdal (til venstre) er Sauda SV sin listetopp under valet komande haust. Lisa Stornes, Gunnel Mørk og Barbro Ljung Njøten er også med på lista som tel 13 namn. Foto: Ingvil Bakka. 

SV med nye listetoppar