Linde Espeland, med den grøne plakaten i midten, tok på vegner av fleire elevar ved Sauda ungdomsskule initiativ til klimastreik i Sauda. Ho og dei andre elevane møtte politikarane med plakatar, slagord og appell på Rådhusplassen, for å understreke sitt synspunkt på klima og miljø. Begge foto: Even Emberland.
Linde Espeland, med den grøne plakaten i midten, tok på vegner av fleire elevar ved Sauda ungdomsskule initiativ til klimastreik i Sauda. Ho og dei andre elevane møtte politikarane med plakatar, slagord og appell på Rådhusplassen, for å understreke sitt synspunkt på klima og miljø. Begge foto: Even Emberland.

– Politikarane er nøydde til å gjere noko