Happy Prawns har så langt ikkje fått tilstrekkeleg med investor-napp. Det gjer at satsinga på oppdrett av kongereker ikkje blir bretta ut før i 2020.

Magnar Hansen og Happy Prawns er sikre på at det er potensial i oppdrett av kongereker. Likevel har dei slite med å finne friske investorkroner til å starte ei fullskalasatsing. Det gjer at avgjerda om kor dei skal legge det første produksjonsanlegget dryger. Sauda er éin av kandidatane. Foto: Happy Prawns.

Utset Sauda-avgjerd om kongereker

Happy Prawns har så langt ikkje fått tilstrekkeleg med investor-napp. Det gjer at satsinga på oppdrett av kongereker ikkje blir bretta ut før i 2020.

av Even Emberland
Happy Prawns har så langt ikkje fått tilstrekkeleg med investor-napp. Det gjer at satsinga på oppdrett av kongereker ikkje blir bretta ut før i 2020.