Magnar Hansen og Happy Prawns er sikre på at det er potensial i oppdrett av kongereker. Likevel har dei slite med å finne friske investorkroner til å starte ei fullskalasatsing. Det gjer at avgjerda om kor dei skal legge det første produksjonsanlegget dryger. Sauda er éin av kandidatane. Foto: Happy Prawns.
Magnar Hansen og Happy Prawns er sikre på at det er potensial i oppdrett av kongereker. Likevel har dei slite med å finne friske investorkroner til å starte ei fullskalasatsing. Det gjer at avgjerda om kor dei skal legge det første produksjonsanlegget dryger. Sauda er éin av kandidatane. Foto: Happy Prawns.

Utset Sauda-avgjerd om kongereker