Sauda Venstre har mål om å igjen få stor nok oppslutning til å få plass i kommunestyret. Får dei det, er det med stor sannsynlegheit listetopp Anders Skaarer som blir deira representant. Foto: Anna Camilla Sandbu, Statkraft.
Sauda Venstre har mål om å igjen få stor nok oppslutning til å få plass i kommunestyret. Får dei det, er det med stor sannsynlegheit listetopp Anders Skaarer som blir deira representant. Foto: Anna Camilla Sandbu, Statkraft.

Skaarer toppar Venstre-lista