Anders Skaarer håper på plass i kommunestyret, kor han ser fleire lokale og regionale saker å kjempe for.  – Særleg Kolumbus-sakene har vore ein brannfakkel for min del.

Sauda Venstre har mål om å igjen få stor nok oppslutning til å få plass i kommunestyret. Får dei det, er det med stor sannsynlegheit listetopp Anders Skaarer som blir deira representant. Foto: Anna Camilla Sandbu, Statkraft.

Skaarer toppar Venstre-lista

Anders Skaarer håper på plass i kommunestyret, kor han ser fleire lokale og regionale saker å kjempe for.  – Særleg Kolumbus-sakene har vore ein brannfakkel for min del.

av Even Emberland

Sauda Venstre si liste

  1. Anders Skaarer, kumulert
  2. Kirsten Hellerdal Fosstveit
  3. Ola Breivik
  4. Knut Saua
  5. Tore Bastlien Dahl
  6. Anne Brit Solland
  7. Øyvind Årthun
  8. Aslaug Astad
Anders Skaarer håper på plass i kommunestyret, kor han ser fleire lokale og regionale saker å kjempe for.  – Særleg Kolumbus-sakene har vore ein brannfakkel for min del.