Vil ha bru i Vatndalen

Ni grunneigarar søker kommunen om løyve til å bygga ei bru over elva i Vatndalen.

– Det har i alle år vore svært kronglete å komma inn i beiteområda våre på Finnabu, Skarstølen og Svartavatnet  med snøskuter. Dei milde vintrane dei seinare åra har gjort motorisert transport i dette området endå vanskelegare. Svært lite snø og open elv gjennom heile vinteren gir oss store vanskar med å få frakta inn saltstein, gjerdemateriell, ved og anna nødvendig utstyr til bruk i gardsdrifta, skriv grunneigarane i søknadsbrevet sitt.

Grunneigarane ser føre seg ei solid bru, med tett dekke, og som det er muleg å kjøra snøskuter over. Ønsket er å få brua på plass til komande beitesesong. Grunneigarane ber om raskt svar slik at dei, om dei får lov til å bygga brua, kan nytta snøføre til å få frakta materiale inn til området på skuter.

Alle ni grunneigarane i området, Geir Jostein Søndenaa, Johannes Søndenå, Ivar Tangeraas, Njål Søndenå, Olav Handeland, Ove Guldbrandsen, Ole Magnus Søndenå, Valentin Svelland og Sverre Gustav Birkeland, er einige i behovet for brua.