51,3 prosent svarer at dei ville stemt Sp dersom det hadde vore kommuneval i dag. KrF, FrP og Venstre ville ikkje vore representert i kommunestyret.

Ei politisk meiningsmåling Norfakta har gjort for Ryfylke i Sauda, viser at ordførar Asbjørn Birkeland får fornya tillitt og at Senterpartiet ville fått 10 av 19 representantar dersom det var kommuneval i dag. Arbeidarpartiet og Høgre går svakt tilbake. Tre av dei fire småpartia ville ikkje fått plass i kommunestyret. Foto: Frank Waal.

Senterpartiet forsterkar posisjonen i Sauda

51,3 prosent svarer at dei ville stemt Sp dersom det hadde vore kommuneval i dag. KrF, FrP og Venstre ville ikkje vore representert i kommunestyret.

av Frank Waal
51,3 prosent svarer at dei ville stemt Sp dersom det hadde vore kommuneval i dag. KrF, FrP og Venstre ville ikkje vore representert i kommunestyret.