Familien Øverland har sidan skiløypene i Slettedalen blei laga hatt ansvaret for løypekøyringa.

Lars Øverland har vore med for å gjere skiløypene i Slettedalen best mogleg heilt sidan det blei bestemt at ein ville ha skiløyper i området ved Minnehaugen. For sonen Ola Martin blei dugnadsarbeidet tidleg ein naturleg del av vintrane, slik det nå har blitt det for barnebarna Jone (til høgre) og Iver. Foto: Even Emberland.

Løypekøyring i tre generasjonar

Familien Øverland har sidan skiløypene i Slettedalen blei laga hatt ansvaret for løypekøyringa.

av Knut Atle Seim
Familien Øverland har sidan skiløypene i Slettedalen blei laga hatt ansvaret for løypekøyringa.