Fagforeiningsleiarar meiner oppbygging av norsk industri må på dagsorden.

Remy Penev (Industriaksjonen), Kjell Arnold Pettersen (lokal fagforeiningsleiar) og Steffen Høiland (Fellesforbundet) meiner det politiske Norge er for passive når det gjeld industri. Foto: Frank Waal.

Vil ha meir industri

Fagforeiningsleiarar meiner oppbygging av norsk industri må på dagsorden.

av Frank Waal

Dette jobber Industriaksjonen for:

- Statlege klimainvesteringar globalt som gir høgteknologisk industriutvikling nasjonalt.

- Norsk kraft til norsk industriutvikling, stopp nye eksportkablar.

- Norske oppdrag til norsk leverandørindustri.

- Norske vilkår for alle i Norge, stopp sosial dumping.

- Bygg norsk industri på norske fiskeressursar.

- Auk industriens andel av norsk sysselsetting.

Fagforeiningsleiarar meiner oppbygging av norsk industri må på dagsorden.