Brnnfaren er nå så stor at brannsjefen innfører totalforbod mot all form for opptenning av bål eller grill i nærleiken av skog. Bildet er frå ei veldig lovleg grilling under ein  turlagstur for nokre år sidan. Arkivfoto.
Brnnfaren er nå så stor at brannsjefen innfører totalforbod mot all form for opptenning av bål eller grill i nærleiken av skog. Bildet er frå ei veldig lovleg grilling under ein turlagstur for nokre år sidan. Arkivfoto.

Innfører totalforbod

Brannfaren er stor, med knusktørt gras og sterk vind. Brannsjef Inge Seim innfører nå totalforbod mot all bruk av open eld.

– Nå er indeksen så høg at me har innført totalforbod. Det er spesielt gras- og lyngbrannfaren som er stor, og det kan igjen utvikla seg til skogbrann, seier brannsjef Inge Seim, og viser til storbrannen i Sokndal-området.

Hos Meteorologisk institutt er Sauda registrert med 123 på skogbrannindeksen i dag, onsdag 24. april. Tal over 60 blir rekna som stor fare. Det er varsla litt regn i kveld, men dette er truleg så lite at indeksen bare går ned til 118 for dagen i morgon. Fredag er det meldt sol og temperaturar heilt oppe i 20-22 varmegrader, og indeksen stig då opp til 129.

– Folk MÅ vera forsiktige. Vinden me opplever i dag gjer det endå meir farleg med tanke på spreiing av ein eventuell brann, seier han.

Eit totalforbod betyr:

– Det er ikkje lov til å tenna opp små kaffibål, eingongsgrillar, kulegrillar, bålpanner, gassgrillar, stormkjøkken eller andre kokeapparat med brennstoff utandørs i nærleiken av skog og mark.

– Det er ikkje lov å tenna bål og grilla i strandsona.

– Det er ikkje lov å tenna opp bål eller grill på dei vanlegvis godkjende og tilrettelagde bål- og grillplassane.

– Det er ikkje lov å brenna hageavfall.

Brot på reglane kan føra til politianmeldelse. Den som er skuld i ein skogbrann kan bli halde økonomisk ansvarleg.

Foreløpig er det lov å grilla i eigen hage. Brannsjefen minner om at det også kan komma eit forbod mot dette.