Eitt bygg – fire adresser i tre gater

Folkets Hus ligg ikkje lenger i bare i Skulegata 20. Ifølge Matrikkellova med tilhøyrande forskrifter skal bygg med fleire inngangar som hovudregel ha ei gateadresse for kvar inngang.

For det ut- og påbygde kulturhuset medfører dette at bygget får heile fire adresser – i tre forskjellige gater.

Folkets Hus ligg framleis i Skulegata 20. Kraft Kafé held til i Skulegata 18. Kulturskulen, på si side, har inngang på nordsida og har derfor adressa Fløgstadvegen 2. Varemottaket ligg på vestsida, nærare bestemt i Mogata 5.

Det er huseigar som er ansvarleg for å setta opp relevante nummerskilt. Kommunen tilrår for øvrig kvite, reflekterande skilt med svart skrift, for å gjera det lettare å finna fram i mørkret.