To personar henta ut av bustad av røykdykkarar. - Tilsynelatande full kontroll på situasjonen.

Brannmannskapa var saman med helse- og politimannskap raskt til stades i Strandavegen etter at meldinga om røykutvikling kom. Foto: Even Emberland.

Røykutvikling i Strandavegen

To personar henta ut av bustad av røykdykkarar. – Tilsynelatande full kontroll på situasjonen.

av Even Emberland
To personar henta ut av bustad av røykdykkarar. - Tilsynelatande full kontroll på situasjonen.