Brannmannskapa var saman med helse- og politimannskap raskt til stades i Strandavegen etter at meldinga om røykutvikling kom. Foto: Even Emberland.
Brannmannskapa var saman med helse- og politimannskap raskt til stades i Strandavegen etter at meldinga om røykutvikling kom. Foto: Even Emberland.

Røykutvikling i Strandavegen